Elsyn for erhverv

EL syn

Er du i tvivl om virksomhedens elinstallationer er lovlige – få et hurtigt EL syn

EL syn er en stikprøvekontrol af lokalernes elinstallationer. Kontrollen udføres efter et fastlagt skema, som er udarbejdet ud fra Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer for et EL syn. Der bliver udfyldt et dokument undervejs, der lister eventuelle fejl og mangler. Dokumentet vil blive udleveret, ved afslutning af EL synet.

Udvidet EL syn

Udvidet gennemgang af virksomhedens elinstallationer for lovlighed – få et Udvidet EL syn

Udvidet EL syn er en udvidet kontrol af lokalernes elinstallationer. Kontrollen udføres efter vores eget fastlagte skema, som indeholder alle punkterne fra EL synet. Det er en udvidet kontrol, så det ikke længere kun er en tilfældig stikprøvekontrol, men en grundigt kontrol af elinstallationerne. Der bliver udfyldt en specificeret rapport over, hvor og hvilke fejl og mangler der konstateres undervejs. Denne rapport bliver eftersendt per mail eller post sammen med vores forslag til, hvordan fejl og mangler kan udbedredes, så elinstallationen igen bliver lovlig. Vi kan også fremsende et tilbud på udbedring af fejlene hvis dette ønskes. Dette produkt er på mange punkter en meget mere grundig kontrol af elinstallationerne end el synet. Dette Udvidet EL syn anbefales for eksempel ved ejerskifte af lokaler.

EL tilsyn

Kontrol i forbindelse med nye elinstallationer – få et EL tilsyn

EL tilsynet er en kontrol af lokalernes nye elinstallationer. Altså elinstallationer der er udført af en anden virksomhed, som man ønsker kontrolleret for fejl. Så man eventuelt undgår at stå i en situation i forbindelse med fraflytning af lokalerne, at der eventuelt bliver udført et el eftersyn hvor der findes fejl på de nye elinstallationer. Disse eventuelle fejl vil trække salgsprisen eller indskuddet ned. Kontrollen udføres efter vores eget fastlagte skema, som indeholder punkterne fra EL synet, som vedrører det udførte arbejde. Det er en udvidet kontrol, så det ikke længere kun er en tilfældig stikprøvekontrol, men en grundigt kontrol af de nye elinstallationer. Prisen afhænger af mængden af de nye elinstallationer. Der bliver udfyldt en specificeret rapport over, hvor og hvilke fejl og mangler der konstateres undervejs. Denne rapport bliver eftersendt per mail eller post sammen med vores forslag til, hvordan fejl og mangler kan udbedredes, så elinstallationen igen bliver lovlig. Vi kan også fremsende et tilbud på opgaven. Dette EL tilsyn anbefales for eksempel ved udførelse af nye elinstallationer. Da der derved kan blive rettet op på eventuelle fejl på den nye elinstallation med det samme.

Share This