Erhvervsløsninger

Hus-elektrikeren

Mange virksomheder har behov for en elektriker med jævne mellemrum til at løse forskellige mindre opgaver. Det er rart, når elektrikeren på forhånd er bekendt med installationerne, så det er en god idé med en ”fast hus-elektriker”.

Flytning

Skal virksomheden flytte kræver det ofte etablering af mange nye installationer i de nye lokaler. Ring til os så hjælper vi med planlægningen og selve installationen.

Alarmer

Vi rådgiver og installerer alarmer og adgangskontrol systemer. Behovene for den enkelte virksomhed kan være meget forskellige, så det er vigtigt med den rigtige rådgivning.

Energibesparelse

Vi vil gerne gennemgå virksomhedens nuværende installationer og rådgive om, hvordan virksomheden ville kunne reducere deres elforbrug. Her kan være mange penge at spare i det daglige.

Share This