Elsyn – løsninger til private

EL syn

Er du i tvivl om dine elinstallationer er lovlige – få et hurtigt EL syn

EL syn er en stikprøvekontrol af boligens elinstallationer. Kontrollen udføres efter et fastlagt skema, som er udarbejdet ud fra Sikkerhedsstyrelsens retningslinjer for et EL syn. EL synet tager minimum en ½ time i boligen, og der bliver udfyldt et dokument undervejs, der lister eventuelle fejl og mangler. Dokumentet vil blive udleveret, ved afslutning af EL synet.

Udvidet EL syn

Udvidet gennemgang af dine elinstallationer for lovlighed – få et Udvidet EL syn

Udvidet EL syn er en udvidet kontrol af boligens elinstallationer. Kontrollen udføres efter vores eget fastlagte skema, som indeholder alle punkterne fra EL synet. Det er en udvidet kontrol, så det ikke længere kun er en tilfældig stikprøvekontrol, men en grundigt kontrol af elinstallationerne. Udvidet EL syn tager minimum 1 time i boligen, og der bliver udfyldt en specificeret rapport over, hvor og hvilke fejl og mangler der konstateres undervejs. Denne rapport bliver eftersendt per mail eller post sammen med vores forslag til, hvordan fejl og mangler kan udbedredes, så elinstallationen igen bliver lovlig. Vi kan også fremsende et tilbud på udbedring af fejlene hvis dette ønskes. Dette produkt er på mange punkter en meget mere grundig kontrol af elinstallationerne end el synet og el eftersynet. Dette Udvidet EL syn anbefales for eksempel ved ejerskifte af en bolig.

EL eftersyn

Lovpligtigt EL eftersyn af elinstallationer ved ejendomssalg – få et EL eftersyn

EL eftersynet er en kontrol af de ting Sikkerhedsstyrelsen & Forsikringsselskaberne er blevet enige om skal kontrolleres i forbindelse med en ejerskifteforsikring ved ejendomssalg. Dette produkt er en del af huseftersynsordningen og er derved lovpligtigt i forbindelse med ejerskifteforsikringer fra den 1. maj 2012. EL eftersynet er en kontrol af boligens elinstallationer, som bliver udført efter et fastlagt skema fra Sikkerhedsstyrelsen.  EL eftersynet kan tage optil 4 time i boligen, og der bliver udfyldt en rapport. Denne rapport bliver eftersendt per mail eller med post. Dette EL eftersyn er lovpligtigt i forbindelse med ejendomssalg, hvis man ønsker en ejerskifteforsikring.

EL tilsyn

Kontrol i forbindelse med nye elinstallationer – få et EL tilsyn

EL tilsynet er en kontrol af boligens nye elinstallationer. Altså elinstallationer der er udført af en anden virksomhed, som  man ønsker kontrolleret for fejl. Så man eventuelt undgår at stå i en situation i forbindelse med hushandel, hvor man får udført et el eftersyn, og der fremgår, at der er en fejl på det udførte arbejde, som vil trække salgsprisen ned. Kontrollen udføres efter vores eget fastlagte skema, som indeholder punkterne fra EL synet, som vedrører det udførte arbejde. Det er en udvidet kontrol, så det ikke længere kun er en tilfældig stikprøvekontrol, men en grundigt kontrol af de nye elinstallationer. Prisen afhænger af mængden af de nye elinstallationer. Men EL tilsynet tager formentligt omkring 1 time i boligen. Der bliver udfyldt en specificeret rapport over, hvor og hvilke fejl og mangler der konstateres undervejs. Denne rapport bliver eftersendt per mail eller post sammen med vores forslag til, hvordan fejl og mangler kan udbedredes, så elinstallationen igen bliver lovlig. Vi kan også fremsende et tilbud på opgaven. Dette EL tilsyn anbefales for eksempel ved udførelse af nye elinstallationer. Da der derved kan blive rettet op på eventuelle fejl på den nye elinstallation med det samme.

Share This